Galerie katakomby
Rozhled 


O Galerii Katakomby

Centrum experimentálního divadla provozuje Galerii Katakomby od roku 1992, kdy sídlí v nově zrekonstruované budově na Zelném trhu 9, (do léta 2005 provozovalo dvě výstavní prostory – Foyer a Galerii Katakomby, avšak od podzimu 2005 přešla výstavní prostora Foyer zcela pod dikci Divadla Husa na provázku).

Výstavy pořádané v podzemní Galerii Katakomby lze navštěvovat velmi často, foto galerie neboť se obměňují téměř každý měsíc. Výstavní koncepce Galerie Katakomby je otevřena širokému spektru výtvarných pohledů na svět a nikdy v minulosti se neuzavírala a ani do budoucna nebude uzavírat před mnohostí výtvarného vyjádření – prezentují se zde jak jednotlivci, tak i skupiny, vystavují zde nejenom zavedení umělci, ale i mladí a nadějní byť širší veřejnosti neznámí výtvarníci a také výstavy s charitativní či jinou společensky závažnou náplní dostávají svůj prostor.

Pravidelné informace o výtvarných počinech bývají zveřejňovány na měsíčních plakátech a letácích CEDu, rozesílány v mailové podobě do médií (novin, rozhlasu a televize) a otiskovány v kulturních přehledech některých periodik.

Nejbližší výstavy

14. května 2019 - 13. června 2019
Jitka Fischerová – Teritoria
Zahájení výstavy obrazů proběhne v úterý 14. května 2019 v 17 hodin.

Stručná historie sklepů v objektu Centra experimentálního divadla:

Zelný trh 9, je původně palác Hausperských z Fanalu. Sklepy jsou přístupné pod hlavním schodištěm, kde se vstupuje krátkým ramenem s oválnou valenou klenbou. Hloubkový sklep, situovaný pod bývalým dvorním křídlem, je ze smíšeného zdiva (cihly vysoké 8 cm) a je zaklenutý půlkruhově valenou cihlovou klenbou. foto galerie Z tohoto sklepa vede dvakrát zalomené schodiště do druhého suterénu, kde se nachází hlavní sklepní prostor pod levým traktem domu při ulici Petrské (středověký vstup do tohoto sklepa byl ze Zelného trhu). Tento sklep je předělen mohutným 90 cm silným pasem. Klenební pas tvoří nejprve původní gotický pas z cihel až 10 cm, pečlivě spárovaný, s výplní pod klenbou s lomovým kamenem.

Na tento středověký sklep jehož zdivo je z lomového kamene, navazují boční sklepy, vedoucí pod ulici Petrskou, jež vznikly patrně v období renesance.

Hluboké situování sklepa pod terénem nasvědčuje tomu, že zde bývala cisterna napájená z petrského vodojemu.

Další sklep byl nalezen pod bývalým levým dvorním křídlem. Tento sklep byl vytesán ve skále bez jakýchkoliv stavebních úprav, pravděpodobně již v období středověku. Tyto prostory jsou nyní propojeny s objektem divadla. Ve vyšší úrovni nad skalním sklepem se nacházely zbytky sklepů, částečně zřejmě středověkých a částečně barokních, které byly pro špatný stav zabetonovány.

Udělejte si exkurzi do těchto vyspravených historických sklepů, nádherně využitých v současné podobě divadelní Galerie Katakomby.

(zdroj: Ing Aleš Svoboda – http://brno.agartha.cz/pg/gkatakomby.html)

© 2006, Centrum experimentálního divadla | design & kód: Jiří Košulič