Galerie katakomby


Přehled výstav

1994

Bohuslava Olešová — Tři slunce pro Ajku

18. 2. – 11. 3.1994

Dounia Oualit — Sochy a kresby (Německo)

25. 3. – 30. 4. 1994

Marie–Agnes Annic, Georges Peignard — Sochy z Bretaně (Francie)

5. 5. – 5. 6. 1994, výstava k 75. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně;
poř.: Katedra VV PdF MU, KIC města Brna a CED, 2. část v Galerii U dobrého pastýře

© 2006, Centrum experimentálního divadla | design & kód: Jiří Košulič